Uzsoki Kórház

KMOP-4.3.1/C_2-09-2f-2010-0001 „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése”
című projekt

Tájékoztatás és nyilvánosság

Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése

1,3 Milliárd forint európai uniós támogatással és közel 400 Millió forint hazai támogatással újulhat meg az Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Osztálya.

Projekt azonosítószáma: KMOP-4.3.1/C_2-09-2f-2010-0001
Projekt címe: „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése

Kedvezményezett: Gyógyszerészeti- és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

Megvalósítás helyszíne: Uzsoki utcai Kórház

Uzsoki

Projekt összköltsége: 1.756.571.811,- Ft

Megítélt támogatás összege: 1.343.397.238,- Ft

Kedvezményezett:

AEEK

Támogatási arány: 76,478356 %

Közreműködő Szervezet:
PRO REGIO NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
H – 1146 BUDAPEST, Hermina út 17.
TEL.: +36 1 471 8955
FAX: +36 1 471 8975

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2011. június 09.

Új Széchenyi Terv

Projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2013. szeptember 30.

Projekt rövid bemutatása:

A projekt átfogó célja: Költség-hatékonyan működő, komplex, korszerű onkoradiológiai ellátáshoz való hozzáférhetőség biztosítása az érintett lakosság életesélyeinek, életminőségének javítása érdekében.
Specifikus célok:

 • hazai onkológiai ellátás hálózatának részét képező európai színvonalú Onkoradiológiai centrum fejlesztése a folyamatos és speciális gyógykezelésben szerepet játszó korszerű szolgáltatások integrálásával, az erőforrások koncentrálásával és új célcsoport bevonásával,
 • a betegellátás és a munkakörülmények minőségének javítása infrastruktúrafejlesztéssel, akadálymentesítéssel, valamint korszerű, komplex technológiák bevezetésével,
 • info-kommunikáció és a betegirányítás feltételeinek fejlesztése,
 • széles partneri együttműködések kiszélesítése, hatékonyságának növelése a teljes körű onkoradiológiai ellátás intézetre háruló kötelezettségének maradéktalan biztosítása érdekében.

A fejlesztések által a szükségleteknek megfelelő épületbővítés, géppark és informatikai (beleértve a betegirányítási rendszert) fejlesztés, valamint a speciális erőforrások koncentrálásával a komplex és definitív onkoradiológiai ellátások széles köre folyamatosan biztosíthatóvá válnak, melyek következtében a várólisták csökkennek, a betegellátás eredményesebbé és költség-hatékonyabbá válik. Ugyanakkor biztosítja a betegbarát egészségügyi szolgáltatást/ellátást, valamint a kiemelkedő speciális onkoradiológiai ellátásokban a központi funkciók megerősödését. A fejlesztések a munkakörülmények minőségének javulására is kedvezően hatnak. A korszerű onkoradiológiai gép-műszerek beszerzése a szervezetet kímélő és a gyógyulást segítő technikai eljárások fejlesztését segítik elő, mivel az eszközök köztudottan a gyógykezelés hatékonyságára, időtartamára is jelentős hatást gyakorolnak. A fejlesztések támogathatóságának alappillérje az intézmény gazdasági stabilitáson és a tulajdonos által is támogatott orvos-szakmai programmal való rendelkezésen túl, a szakmai és fizikai integrációk adta szinergikus kölcsönhatásokban rejlő előnyök kihasználása, a szakellátások komplex rendszerének rendelkezésre állása, a centrum funkció betöltése. A projekt keretében a központi telephelyen működő FOK onkoradiológiai egységének fejlesztésére kerül sor. Az infrastruktúrafejlesztés valójában az orvos-szakmai programban megfogalmazott célok elérésének feltételeit teremeti meg, melynek keretében a FOK onkoradiológiai egység épületének bővítése, korszerűsítése és akadálymentesítése, fejlett onkoradiológiai géppark beszerzése, info-kommunikáció rendszerének és a betegirányítás feltételeinek fejlesztése valósul meg.

Uzsoki Kórház

Nyitórendezvény

Rendezvény célja: Ünnepélyes alapkő-letétel, Támogatási szerződés aláírása

Helyszín: Uzsoki Utcai Kórház földszinti tanácsterme

Időpont: 2011. június 9.

Beszédet mondott:

 • Dr. György István, Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármester-helyettes
 • Dr. Golub Iván, Uzsoki Utcai Kórház, főigazgató
 • Bene Dániel, ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Közreműködő Szervezet), ügyvezető
 • Dr. Cserháti Péter, egészségpolitikai helyettes államtitkár

 

Zárórendezvény

Rendezvény célja: Projekt ünnepélyes átadása

Helyszín: Uzsoki Utcai Kórház földszinti tanácsterme (Róna utcai főbejárat, 1145 Budapest, Róna u. 196-212.)

Időpont: 2014. december 18.

Beszédet mondott:

 • Dr. Ónódi-Szűcs Zoltán, a GYEMSZI főigazgatója
 • Dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója
 • Bari Zoltán, vezérigazgató, Progress-B' 90 Zrt.
 • Fórizs Szabolcs ügyvezető, Varian Medical Systems
Uzsoki Kórház

Projekt megvalósításának fontosabb állomásai

2011. június 9.: Támogatási szerződés aláírása.

2011. július: Építési munkák megkezdődtek.

2011. december: Építési munkák leálltak a Kivitelező ellen indult csődeljárás, majd a felszámolási eljárás miatt.

2012. január 1.: Jogszabályi változás miatt a Kedvezményezett megváltozott, 2011. december 31-ig Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzat, 2012. január 1-jétől Kedvezményezett: Gyógyszerészeti- és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI).

2012. december 5.: Megjelent az építési munkák folytatására, befejezésére vonatkozó közbeszerzési részvételi ajánlattételi felhívás.

2013. március 4.: Megjelent a „komplett sugárterápiás rendszer” beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás.

2013. március 25.: Építési munkák folytatására, befejezésére vonatkozó Építési szerződés aláírásra került – közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásának eredményeként nyertes ajánlattevő – Progress-B’90 Zrt. és kedvezményezett GYEMSZI között.

2013. április: Építési terület állapotfelmérése, építési munkák folytatásának megkezdése.

 

2013. április 22.: „Komplett sugárterápiás rendszer” beszerzésére vonatkozó közbeszerzési, ajánlattételi felhívásban foglaltak alapján az ajánlatok bontásának dátuma.

2013. június 26.: Gépbeszerzés.

2014. december 18.: Záró rendezvény.

2015. január 20.: Projekt fizikai zárása.

2015. március 31.: Projekt pénzügyi zárása.

Uzsoki Kórház

Projekthez kapcsolódó sajtóanyagok, kiadott közlemények

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BESUGÁRZÓ KÉSZÜLÉKEKKEL ÉS EGY CT-SZIMULÁTORRAL KORSZERŰSÍTIK AZ UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK GÉPPARKJÁT

2013. június 26.

Az Európai Unió támogatásával, több mint másfélmilliárd forintos fejlesztés keretében újul meg az Uzsoki Utcai Kórház Onkológiai osztálya. A projekt egyik specifikus célja a Sugárterápiás központ gépparkjának lecserélése és korszerűsítése, amelynek eredményeként az elöregedett besugárzó gépek helyett három korszerű tele-terápiás lineáris gyorsító, egy új közel-terápiás afterloading készülék, valamint egy CT szimulátor kap helyet az új épületszárnyban.

Megújul az Uzsoki Utcai Kórház onkoradiológiai osztályának teljes sugárterápiás eszközparkja, amely az 1,7 milliárd forint értékű komplex felújítási munkálatok részeként valósul meg az Európai Unió támogatásával. A projekt keretében a 20 éves életkort is meghaladó besugárzó gépeket, három korszerű tele-terápiás lineáris gyorsítóra, valamint egy új közel-terápiás afterloading készülékre cserélik. A daganatos betegségek kezelését emellett egy új CT szimulátor berendezés, egy teljes besugárzás tervező és onkológiai információs rendszer és egy minőségbiztosító mérőeszköz-park is segíti.

Az új sugárterápiás kezelési folyamat a kezelendő daganat pontos beazonosításával és körülhatárolásával kezdődik. A CT szimulátoros vizsgálat alkalmazása során a legfejlettebb képalkotási módokkal pontosan lokalizálhatóak a daganatok, így az ugyancsak újonnan telepített besugárzás-tervező rendszerek a legprecízebb kezelések elvégzését biztosítják a nagy teljesítményű számítógépekkel támogatott dózistervezés segítségével.

Ezután elkészül a besugárzásra kijelölt, céltérfogatokra vonatkozó besugárzási terv, amelyet megfelelő minőségbiztosítás mellett a lineáris gyorsítókon, illetve az afterloading készüléken történő sugárkezelés követ. Mivel a korábbi kezelési technikákhoz képest az új készülékek jóval nagyobb teljesítménnyel és milliméter alatti pontossággal képesek a kijelölt célterületek besugarazására, a kezelések megkezdése előtt kulcsfontosságú a daganatok méretének és elhelyezkedésének pontos meghatározása, amit a gyorsítókon elhelyezett röntgen képalkotó rendszerek biztosítanak. A technológiának köszönhetően a környező, egészséges szövetek a lehető legkevesebb sugárdózist kapják, minimalizálva a sugárkezelések során esetlegesen fellépő káros mellékhatásokat.

Az új lineáris gyorsító rendelkezik majd a tüdődaganatok sugárkezeléséhez elengedhetetlen, ún. légzéskapuzó rendszerrel is, amely kezelés közben képes folyamatosan ellenőrizni a besugarazandó daganatok pozícióját, annak adott elmozdulása esetén a terápiás sugárnyalábot megszakítja, majd a tumor újbóli megfelelő pozíciójának azonosításával a kezelést folytatja.

„Az onkoterápiás kezelésben résztvevő, számos szakterületet felölelő orvosok, fizikusok, szakemberek munkáját fejlett informatikai rendszer támogatja majd, mely képes lesz a kórház egyéb információs rendszereivel való teljes körű együttműködésre, ezzel biztosítva a kezelések biztonságát, a munkafolyamatok egyszerűsítését, a szakmai együttműködések kiépítését akár távoli intézményekkel is, valamint a hazai egészségügyi környezethez való legteljesebb illeszkedést” – nyilatkozta Dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.

Dr. Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár szerint a kiemelt fontossággal bíró fővárosi és kerületi feladatokat ellátó kórházban a fejlesztések eredményeként jelentősen növekszik az ellátási kapacitás csökkentve a várólistákat, de ennél is fontosabb, hogy a kezelések pontossága és hatékonysága a legkorszerűbb szintre emelkedik, amivel nagymértékben javulnak a betegek gyógyulási esélyei.

További információ:

Ferling PR Kft.
vadasz.alexa@ferling.hu
nemeth.krisztina@ferling.hu
72/512-372, 1/501-0683

Uzsoki Kórház

Elérhetőségek

Uzsoki utcai Kórház

Cím: 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

Telefon: +36 (1) 467-3700 , +36 (1) 467-3800

E-mail cím: uzsoki@uzsoki.hu

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Telefon: +36 (1) 356-1522

Telefax: +36 (1) 375-7253

Projektmenedzsment:

ÁEEK –Projektirányítási Igazgatóság – Monitoring Főosztály

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

Telefon: + 36 (20) 477-77-41